novice

zadnja novica

moja spletna stran "trnuljčica" je aktualizirana (2012-2016)
02.02.2017

izredna profesorica

23.01.2013

23. januar 2013

Marina je z odločbo habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani in s potrditvijo senata Akademije za glasbo bila izvoljena v višji akademski naziv in postala “izredna profesorica za komorno igro”.