zadnja novica

V soboto 7. aprila 2018 se je Marina poslovila iz zemeljskih dimenzij. V tišini ostaja povezana z vsemi za vedno.
07.04.2018

izjave študentov

Aleksandra Naumovski, Ljubljana, Slovenija

diplomantka AG v Ljubljani, učiteljica klavirja, avtorica glasbenih učbenikov

 

Ko sem prvič zakorakala kot petnajstletno dekle v njeno magično delavnico življenja in glasbe, mi je bilo takoj jasno, da je takšno delo unikatno. Začenjala sem razumevati stvari, ki so mi bile popolnoma tuje, hkrati pa tako blizu. Začutila sem lepoto tišine, in njen "zvok", ki mi je bil preje grozljiv, tuj, a vsakdanji. Marina ni "pedagog", kot jih poznamo. Je velik prijatelj s poznavanjem in čutenjem glasbe na drugačen način.

 

 

Tatjana Nikić, Zagreb, Hrvaška

diplomantka Glasbene akademije v Zagrebu, nastopa kot jazzovska pianistka, korepetitorka HNK, Zagreb

 

S tečaja na Hvaru sem s seboj odnesla edinstven občutek radosti in podpore, nepopisno dragocen za nadaljnje samostojno delo.

Marina je s svojo veliko pedagoko izkušnjo vsakemu od nas podarila tisto kar smo v tem trenutku najbolj potrebovali v interpretaciji in v razumevanju glasbe. Specifičnost njenega pedagoškega pristopa je v tem, da poklanja veliko pozornost vsem momentom, ki so del veščine igranja in doumevanja glasbe. Doživljanje glasbe skozi sliko, barvo, mimiko in ples, gib, emocijo, improvizacijo: metode katerih cilj je osvoboditi študente nezaželenih psiho-fizičnih pojavov pri igranju: treme, strahu, stresa, krčevitosti. Ljudi s katerimi dela, opogumlja, da v celoti razvijejo svojo ustvarjalnost in osebni izraz.

Je oseba, ki jo označuje veliko srce, pedagoško znanje in pianistična veščina.

 

 

Martina Cukrov, New York, ZDA

diplomantka Glasbene akademije v Zagrebu, podiplomantka Mannes College of Music, New York, koncertantka in pedagoginja

 

Marino Horak sem srečala, ko sem bila študentka na Glasbeni akademiji v Zagrebu, leta 1992. Njen posebni način poučevanja mi je bil zelo zanimiv, zato sem začela delati z njo, privatno v Munchnu in na poletnih tečajih na Hrvaškem.

Tudi, ko sem po diplomi leta 1995 odšla v Italijo na študij pri Konstantinu Bogino, sem ostala v stiku z M. Horak in sem z njo delala do odhoda v ZDA.

Njena muzikalnost, znanje, imaginacija, pripravljenost pomagati - vse to je nekaj, česar nihče ne more več pozabiti, in to še po eni sami lekciji. Je ena redkih pedagogov, ki ne poučuje le klavir, ampak življenje. V tehničnem smislu vedno reši težave, pa naj gre za prstni red, pozicijo roke, tempo ... v ljudeh je sposobna odkriti skrite potenciale, ki jih drugi ne znajo najti, in tako v enem samem trenutku pride do preobrazbe, vse steče, postane mnogo lažje, predvsem zato, ker ne gre samo za pravi moment, ampak za resnično znanje in inteligentno razumevanje vsake osebe. Pravi čudež njenega pristopa pa je, da prinaša novo znanje, ki ostaja za vedno - in kar se naučiš v neki določeni skladbi lahko uporabiš povsod drugje.

 

 

Gerhard Peter, Memmingen, Nemčija

diplomant Deželnega koroškega konservatorija v Celovcu, pedagog v Memmingenu, Nemčija

 

V štirih letih in pol, v katerih sem imel klavirski pouk pri Marini Horak, me ni spremljala in podpirala samo instrumentalno, ampak mi je bila - tako kot tudi mnogim drugim svojim učencem - materinska in obenem prijateljska skrbnica duše in življenjska učiteljica. S svojim celostno zastavljenim načinom poučevanja je znala razvijati tako mojo pianistično kakor tudi osebno, človeško dozorevanje in to na tak način in v taki obliki, da me je čas pri njej oblikoval globlje in z bolj dolgoročnim učinkom kot večina obdobij mojega siceršnjega nastajanja kot človek in pianist.

V svojem delu Marina Horak nakaže poti, kako kanale v svoji notranjosti - duha, duše in čustva - odpremo navzven, da bi zajemali iz lastnega notranjega izvira ustvarjalnosti in tako navezali kontakt z izrazno močjo glasbe ter znali razviti lastno muzikalno predstavo. Je sprejemnik za občutja in čustva učencev, ki se pokažejo med muziciranjem in med mentalnim delom in jih oddaja nazaj na tak način, da jih učenec lahko kreativno zase uporabi.

Duh in telo, glasbena predstava in instrumentalna tehnika so za Marino Horak nedeljiva celota, in to se izraža v vsakem vlaknu njenega dela, njenega poučevanja. Razvijanje človeške zrelosti in muzikalne predstave gre roko v roki z razvojem absolutno naravne, sproščene, zvočno orientirane klavirske tehnike, ki vključuje celo telo kakor tudi zavestno dihanje.

Delo z Marino Horak mi je - čeprav pozno in kot skozi stranska vrata vstopajočemu, saj sem imel že preko 30 let - odprlo pot do študija na konservatoriju in do poklicnega udejstvovanja kot učitelj klavirja.

Sodeč po lastni izkušnji, predstavlja Marina Horak srečno naključje za vsakega učenca oziroma študenta klavirja, ki se zaupa njenim rokam.

 

 

Heiko Stralendorff, München, Nemčija

diplomant Visoke šole za glasbo Freiburg in postdiplomant Visoke šole za glasbo München, pianist Bell arte ansambla, korepetitor na Visoki šoli za glasbo München

 

Bil sem vesel, ko sem spoznal Marino Horak. V obdobju šestih let sem redno obiskoval njen pouk. Ne glede na to, ali je šlo za osvajanje novih del ali za pripravo na koncerte, za solistične ali komorne skladbe, sem od njenega dela vedno profitiral. Njeno delo z glasbo je osnovano na spoštovanju do glasbenih del in njihovega zapisa ter išče kako v izvajalcu ustvariti živo podobo skladbe. Pri tem pomaga kreativno obravnavanje podob in občutij tostran in onstran glasbe. Po razumevanju Horakove so organični poteki gibanja podlaga za tehniko igranja; tako mi je posredovala iz telesa izhajajoč občutek za tehniko. Pri težavah, naj so bile muzikalno-tehničnega ali pa živčnega značaja, sva v skupnem delu ob klavirju vedno našla pot, ki je s pomočjo meditacij ali pa v pogovorih razkrila temelje problemov.

 

 

Orietta Caianiello, Rim, Italija

docentka za komorno glasbo, Conservatorio di Bari / Scuola di musica Testaccio Rim, članica Ianus Dua in Freon ansambla za novo glasbo

 

Malo učiteljev je tako neizbrisno zaznamovalo mojo umetniško osebnost, komaj kateri od njih mi je znal pokazati subtilne stične točke, ki povezujejo življenje z umetnostjo, in mi pokazati, da mora napredek na glasbeniškem in interpretacijskem polju "nujno" sovpadati z razvojem celotnega bitja: Marina je v vsakem trenutku najinega didaktičnega odnosa bila čudovit primer te misli v vsej integriteti. Bila je vedno sposobna, kot umetnica in kot individuum, prepoznati in pokazati povezave med glasbo in življenjem, med interpretacijsko sposobnostjo in razumevanjem samega sebe.

Marinina širokopotezna in globoka perspektiva, ki se povezuje z "poslednjim smislom", ki ga ima vloga umetnosti v našem bivanju, vrača na vitalen način polno motivacijo našega obstoja kot glasbeniki, z naporom, z zadovoljnostjo in s ponižnostjo, ki jih vsebuje, kakor tudi človeško, duhovno in etično rast, ki spadajo zraven. Če omenjam te kvalitete Marinine glasbene "duše", pa obenem ne smem pozabiti najsolidnejše kompetence, prefinjenosti estetske misli, sposobnosti vodenja v instrumentalni tehniki na najvišjem nivoju, psihološke bistroumnosti s katero se poglobi v učence, vnema, ki prežema njen pouk in nenazadnje: njen izvajalski talent in mojstrska interpretacija.

 

 

Antonella Pagano, Neapelj, Italija

diplomantka na Conservatorio di musica v Neaplju, štipendiatka DAAD in podiplomantka Visoke šole za umetnosti v Berlinu, pedagoginja na italijanskih konzervatorijih

 

Na klavirskem tečaju Petra Feuchtwangerja v Sionu (Švica) sem spoznala in slišala igrati njegovo takratno asistentko Marino Horak. Njena lepa, intenzivna igra in moč njenega glasbenega temperamenta sta me zelo pritegnila. V njenem poučevanju je velik vtis name naredila tudi natančnost in ljubezen do detajlov, ki vodi k razumevanju glasbenih struktur in povezav. Pozneje, ko se je M. Horak preselila iz Londona v München, sem postala njena učenka. Mnogo let sem bila deležna njenega pouka. Prav gotovo je bila najvažnejši vpliv na moji pianistični poti. Njeno globoko razumevanje glasbe in njena velika sposobnost, s katero najde vzroke in rešitve za pianistične probleme, sta me pripeljala daleč in me zelo obogatila. Po vsaki uri sem bila navdušena.

Obenem z njenim velikim znanjem o glasbi in o klavirski igri sem zelo cenila njeno sposobnost, s katero učenca intuitivno "sreča" S tem mislim na pedagoški dar, kako učenca prepoznati, začutiti njegove težave in zmožnosti in na umetnost, kako ga korak za korakom spremljati v razvoju. Tako so bile ure pri njej tudi globoko osebno doživetje.

Njena bujna fantazija je vzpodbudila mojo lastno kreativnost in vežbanje mi je bilo v veliko veselje. Vedno znova sem bila hvaležna za to, kako hitro so bili pri klavirskih urah rešeni problemi pri interpretaciji del.

Delo z njo mi je dalo pečat tako kot pianistki, kakor tudi v mojem pedagoškem delovanju.

 

 

Valery Brasey, Fribourg, Švica

Profesorica klavirja in komorne glasbe na Conservatoire de Musique Fribourg (Švica), koncertantka in korepetitor

 

Z Marino se je zame začel čisto nov način dela: naučila sem se dihati in se centrirati, osvoboditi fizične in mentalne energije in jih vložiti v svojo igro, najti naravne gibe in primerne prstne rede, misliti v notranjih podobah, barvah, globokih čustvih - vse to pa s ciljem, da bi bilo igranje avtentično za mene samo in obenem spoštljivo do stila in jezika vsakega skladatelja.

To delo, na 'dolgo sapo' mi je odprlo številna obzorja. Pogosto nastopam na koncertih, predvsem z pevci, obenem poučujem otroke in odrasle. Raziskovanje z Marino Horak mi je še nadalje koristno in dragoceno na obeh področjih in me še vedno vzpodbuja, da se na svoji poti ne zaustavim. Sem mnenja, da je Marina Horak "iz-reden" pedagog, glede na količino znanja in raziskovalne pristope, ki jih je osvojila, ter na intenziteto razvojne poti, za katero nas opogumlja naj se nanjo podamo.

 

 

Thierry A. Güdel, Vancouver, Kanada

klavirski pedagog in koncertant; ustanovitelj in direktor European Piano Academy v Vancoucru, Kanada

 

Način poučevanja Marine Horak lahko, na osnovi svojih izkušenj, označim kot enkratnega. Zna voditi z obsežnim znanjem in s kreativnostjo, ne da bi mi - ali drugim učencem - ponujala v naprej izgotovljene rešitve. Z veliko sposobnostjo vživljanja in z globokim razumevanjem za psihološke povezave ji uspeva uporabiti za vsako situacijo primerna sredstva, ki niso nikoli brez povezave z glasbo ali s študentom.

Neštevilni "triki", globoki vpogledi v glasbeni izraz, Marinina sposobnost povezovanja glasbe, izraza, tehnike in telesa, vse to me usposablja za učitelja tako zelo mladih začetnikov kot tudi poklicnih študentov, ki jih poučujem z radovednostjo in zanimanjem. Poklicna samozavest, ki sem si jo pridobil kot pedagog in interpret, je osnovana na znanju in na izkušnjah, ki mi jih je pri pouku posredovala Marina Horak. Do današnjega dne mi Marina stoji ob strani kot svetovalka v reševanju pedagoških problemov, kot tudi tehničnih in umetniških vprašanj in v oblikovanju koncertnih programov.

 

 

Ariadne Weigert, Bad Wörishofen, Nemčija

docentka na Poklicni strokovni akademiji za glasbo Bad Königshofen, Nemčija, koncertantka

 

Njeno čisto osebno, popolnoma na učenca uglašeno delo, se pogosto začenja tam, kjer visokošolski profesor ne želi nadaljevati z delom. Poleg zelo solidne tehnične izobrazbe sem v tem času nabrala zelo veliko izkušenj o psiholoških povezavah med glasbo in mojo osebo, kar mi še dandanes koristi pri mojem delu z lastnimi študenti.